FI SV EN

Säkerhetsstrategin för samhället uppdaterades – Tillsammans bygger vi upp ett säkert Finland

FörsvarsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 2.11.2017 13.35
Pressmeddelande 501/2017
Säkerhetsstrategin för samhället uppdaterades – Tillsammans bygger vi upp ett säkert Finland

Statsrådet godkände ett principbeslut om säkerhetsstrategin för samhället vid sitt allmänna sammanträde i dag den 2 november. Strategin uppdaterades senast 2010.

I säkerhetsstrategin för samhället 2017 fastställs de allmänna principerna för beredskapen i det finska samhället. Beredskapen förverkligas i enlighet med verksamhetsprincipen för övergripande säkerhet. Principen innebär att samhällets vitala funktioner tryggas i samarbete mellan myndigheter, näringsliv, organisationer och medborgare. Den finska samverkansmodellen är omfattande och därför internationellt sett unik.

Säkerhetsstrategin för samhället förenhetligar de nationella principerna för beredskapen och styr förvaltningsområdenas beredskap. Verkställandet följs och utvecklandet av samverkan samordnas av Säkerhetskommittén i samarbete med ministeriernas beredskapschefer.

I den nya strategin presenteras de sju vitala funktionerna i samhället med nya rubriker och nytt innehåll. De vitala funktionerna beskriver hur omfattande beredskapen är. Betydelsen av funktionen mental kristålighet som en av grundstenarna i samhällets säkerhet har accentuerats.

Säkerhetsstrategin för samhället 2017

Strategin publiceras på engelska så snart som möjligt.

Ytterligare information: Vesa Valtonen, generalsekreterare, tfn 0295 140 700, Säkerhetskommittén

Ytterligare information om Säkerhetskommittén