FI SV EN

Nya medlemsländer i Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.7.2017 12.48 | Publicerad på svenska 14.7.2017 kl. 12.50
Pressmeddelande 344/2017
Nya medlemsländer i Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Spanien, Norge och Estland undertecknade stiftelseurkunden för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) i dag i Helsingfors. I april 2017 undertecknades stiftelseurkunden av Finland, Sverige, Storbritannien, Lettland, Litauen, Polen, Frankrike, Tyskland och Förenta staterna. Framöver kan även andra medlemsstater i EU och Nato ansöka om medlemskap i centret.

Lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (RP 59/2017 rd) trädde i kraft den 1 juli 2017. Finland är värdlandet för kompetenscentret. Centrets verksamhet stöder regeringens mål att stärka det övergripande säkerhetstänkandet nationellt, inom EU och inom ramen för det internationella samarbetet. Ett centralt mål är att öka medvetenheten om hybridhot och om sådan sårbarhet i samhällena som kan utnyttjas i hybridoperationer.

För närvarande är kompetenscentret inne i sin inledningsfas. Målet är att det är i full operativ verksamhet i början av 2018. Centret finns i Helsingfors och bistår deltagarländerna i form av ett expertnätverk.   

Ett europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot har inrättats i Helsingfors (pressmeddelande 11.4)

Bilder

Ytterligare information: Matti Saarelainen, direktör, tfn 029 516 0451, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot