Bekanta dig med anställda vid kansliet

Vid statsrådets kansli arbetar många olika sakkunniga med intressanta uppgifter inom varierande områden. Vi har ett brett verksamhetsfält som omfattar allt från ministerierna till uppgifter på EU-nivå. Låt några anställda ge dig en inblick i vardagen vid kansliet!

Gruppchef Tomi Ahlholm

Gruppchef Tomi Ahlholm

Tomi Ahlholm arbetar som gruppchef för transportgruppen vid statsrådets kansli.

Läs mera

Utvecklingsdirektör Jenni Nevasalo

Utvecklingsdirektör Jenni Nevasalo

Jenni Nevasalo arbetar som utvecklingsdirektör inom statsrådets förvaltningsenhet.

Läs mera

Regeringssekreterare Karri Safo

Regeringssekreterare Karri Safo

Regeringssekreterare Karri Safo arbetar vid kansliet med expertuppgifter inom upphandling och avtalsfrågor.

Läs mera

Specialsakkunnig i EU-ärenden Hannele Timonen

Specialsakkunnig i EU-ärenden Hannele Timonen

Hannele Timonen arbetar som specialsakkunnig i EU-ärenden vid statsrådets kansli.

Läs mera

Ledande sakkunnig Mika Harmainen

Ledande sakkunnig Mika Harmainen

Mika Harmainen arbetar som ledande sakkunnig med uppgifter inom IKT vid statsrådets kansli.

Läs mera

Översättare och tolk Maarit Paun

Översättare och tolk Maarit Paun

Maarit Paun arbetar som översättare och tolk i ryska vid statsrådets kansli.

Läs mera

Sekreterare för informationstjänsten Tuire Tapanainen och inspektör Sami Heino

Sekreterare för informationstjänsten Tuire Tapanainen och inspektör Sami Heino

Tuire Tapanainen och Sami Heino arbetar med uppgifter inom dokumenthantering och informationshantering.

Läs mera

Webbkommunikationschef Elena Uskola

Webbkommunikationschef Elena Uskola

Elena Uskola arbetar som webbkommunikationschef vid statsrådets kansli

Läs mera

Gruppchef Maria Wigell

Gruppchef Maria Wigell

Maria Wigell arbetar som gruppchef inom enheten för informationshantering vid statsrådets kansli.

Läs mera