Bekanta dig med anställda vid kansliet

Vid statsrådets kansli arbetar många olika sakkunniga med intressanta uppgifter inom varierande områden. Vi har ett brett verksamhetsfält som omfattar allt från ministerierna till uppgifter på EU-nivå. Låt några anställda ge dig en inblick i vardagen vid kansliet!

Gruppchef Tomi Ahlholm

Gruppchef Tomi Ahlholm

Tomi Ahlholm arbetar som gruppchef för transportgruppen vid statsrådets kansli.

Läs mer om Toni Ahlholm

Specialsakkunnig Kati Heikkinen

Specialsakkunnig Kati Heikkinen

Kati Heikkinen arbetar som specialsakkunnig vid statsrådets kansli

Läs mer om Kati Heikkinen

Översättare och tolk Maarit Paun

Översättare och tolk Maarit Paun

Maarit Paun arbetar som översättare och tolk i ryska vid statsrådets kansli.

Läs mer om Maarit Paun

Webbkommunikationschef Elena Uskola

Webbkommunikationschef Elena Uskola

Elena Uskola arbetar som webbkommunikationschef vid statsrådets kansli

Läs mer om Elena Uskola

Specialsakkunnig Antti En

Specialsakkunnig Antti En

Antti En arbetar som specialsakkunnig vid ekonomienheten vid statsrådets kansli.

Läs mer om Antti En