Gruppchef Tomi Ahlholm

Finlands säkraste transportarbete

Tomi Ahlholm arbetar som gruppchef för transportgruppen vid statsrådets kansli. Transportgruppen ansvarar för persontransporterna för medlemmarna av statsrådet och för ministeriernas högsta tjänstemannaledning samt deltar i transportuppdrag enligt diplomatiska protokollet.

”Jag inledde min karriär inom statsrådets kansli år 1996 som chaufför för medlemmarna av statsrådet. Jag hade arbetat som chaufför och gått olika utbildningar inom säkerhetsbranschen, så jag tänkte att det kunde vara till nytta i uppgiften. Under årens lopp har jag bland annat varit chaufför för utrikesministern och ställföreträdande chaufför för statsministern och är nu gruppchef i transportgruppen.

Till min arbetsbeskrivning hör att vara arbetsledare och administrativ chef i transportgruppen. Jag ansvarar för att gruppen sköter sina funktioner och serviceuppgifter på statsrådsnivå högklassigt och enligt enhetliga principer. Ibland sätter jag mig också bakom ratten för att hålla kontakten med fältet. Vid särskilda tillfällen är jag operativ ledare för statsrådets chaufförer.

I mitt arbete är god kännedom om ’spelplanen’ till hjälp vid planering och beslutsfattande. Under de senaste åren har också kännedom om säkerhetsfrågor och ledarförmåga på operativ nivå blivit allt viktigare.

En sak som jag upplever att är viktig i mitt arbete är att alla ska trivas med att jobba i transportgruppen. Jag tycker om att få vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med personalen. Att lösa utmanande situationer ger en känsla av att ha lyckats, och man lär sig hela tiden av dem. Det absolut bästa med mitt jobb är ändå att jag leder en så bra grupp. Personalen är engagerad i sitt arbete och har stor yrkesskicklighet!”