Kehittämisjohtaja Jenni Nevasalo

Utvecklar helheten

Jenni Nevasalo arbetar som utvecklingsdirektör inom statsrådets förvaltningsenhet. Förvaltningsenhetens utvecklingsfunktion hjälper bland annat med att samordna utvecklingen av statsrådets kanslis verksamhetsmodeller, utveckla statsrådets gemensamma projektadministration och samordna den övergripande arkitekturen och övriga ledningsmodeller.

”Det var plötsligt och av en slump som jag sökte uppgiften som utvecklingsdirektör. Jag hade redan hunnit planera en annan väg för min karriär när jag råkade få syn på en intressant uppgift som jag inte kunde förbigå. Jag tycker om nya förändringar, och det här arbetet erbjöd just det. Att samordna statsrådets verksamhet är en ytterst intressant och utmanande målsättning.

Vid statsrådets förvaltningsenhet leder jag inom utvecklingsfunktionen ett litet team som har till uppgift att dels stödja sektorerna i utvecklingen av verksamheten, dels mäta hur arbetet framskrider och målen uppnås. För tillfället går största delen av min arbetstid till det utvecklingsprojekt som har som mål att statsrådet ska vara digitaliserat år 2020. Projektet är huvudtemat för utvecklingen på statsrådsnivå. Att reformera arbetssätten är en stor sak, och det mest centrala är att det här konkretiseras i ministerierna.

Mitt arbete kräver att jag kan greppa stora helheter, men det förutsätter också att jag förstår hur saker kan förverkligas i praktiken: hur delarna och helheten kan fungera tillsammans när arbetet blir allt mer nätverksabaserat. Färdigheter i förändringsledarskap, diplomati och känsla för sociala situationer är viktiga i ett arbete som går ut på att genomföra reformer och förändringar.

Förenhetligandet av verksamhetssätten på statsrådsnivå är en viktig fråga och en historisk förändring. Det känns betydelsefullt att delta med min egen arbetsinsats och mitt kunnande i det här arbetet. Dessutom blir jag engagerad av att göra något nytt där det inte finns några färdiga stegmärken utan jag måste skapa dem under arbetets gång. Vid kansliet har vi ett superbra gäng som arbetar hårt för att skapa de här stegmärkena. Förvaltningsenheten är en smältdegel för olika synsätt och verksamhetsmodeller, och här ser man på saker på ett väldigt nytt sätt – det är en värdefull erfarenhet i arbetet.”