Översättare och tolk i ryska Maarit Paun

En omöjlig kombination av mod och ödmjukhet

Maarit Paun arbetar som översättare och tolk i ryska vid statsrådets kansli. Översättnings- och språktjänsterna vid kansliet betjänar alla ministerier med bland annat författningsöversättning, terminologi och tolkning. På statsrådsnivå översätts årligen ca 12 000–15 000 uppdrag.

”Jag kom till statsrådets kansli i samband med att statsrådets förvaltningsenhet bildades i mars 2015. Innan dess arbetade jag som översättare vid utrikesministeriet.

Största delen av mitt arbete består av skriftliga översättningar inom statsrådet, och det vanligaste är att texterna översätts från finska till ryska. En annan central uppgift är att för ministeriernas och säkerhetsorganisationernas räkning sammanställa en översikt över de nyheter om Finland som publiceras i ryska medier. Dessutom ingår det tolkningsuppdrag i arbetet, huvudsakligen i samband med ministrarnas och republikens presidents internationella möten. Tolkningsuppdragen är intressanta, för ämnena varierar och man kan råka ut för allt möjligt från finanspolitiska redogörelser till företagsbesök för ryska journalister.

Arbetet som översättare kräver naturligtvis språkkunskaper, men också noggrannhet, ihärdighet och goda färdigheter i informationssökning; det går smidigare att skriva om man har letat fram bra bakgrundsmaterial. Arbetet kräver också kulturkännedom. Bland annat skiljer sig det finska och det ryska sättet att kommunicera från varandra. Tolkningen, å sin sida, är en omöjlig kombination av mod och ödmjukhet. Man måste modigt delta i alla situationer, utan att fästa uppmärksamhet vid sig själv. Tolkning kräver dessutom känsla för situationen, starka nerver och insikter i vad som händer i världen.

För mig är översättandet det viktigaste elementet i arbetet. Jag har alltid velat vara översättare. Arbetet är mångsidigt, och man snöar inte in på något visst tema. Vid statsrådets kansli arbetar jag vid en riktig översättningsbyrå med egen sektor, egna enheter och en gemenskap av kollegor som möts och utvecklas tillsammans.”