Regeringssekreterare Karri Safo

Utmanande och belönande upphandling

Regeringssekreterare Karri Safo arbetar vid kansliet med expertuppgifter inom upphandling och avtalsfrågor. Upphandlingsexperterna bistår alla ministerier i upphandlingsprocessens olika faser och deltar i styrningen, utvecklingen och samordningen av statsrådets upphandling i samarbete med ministerierna.

”Jag skötte liknande uppgifter för ett enskilt ministerium innan jag kom till statsrådets kansli. När platsen som regeringssekreterare lediganslogs upplevde jag att det kunde vara ett steg till följande nivå: jag skulle få börja arbeta som upphandlingsexpert i uppgifter som omfattar hela statsrådet.

Upphandlingen är i stor utsträckning centraliserad till kansliet, så projekten och upphandlingarna är omfattande och berör direkt alla ministerier. Jag deltar i kansliets och ministeriernas upphandlingar genom att antingen bistå vid genomförandet eller som konsultativ hjälp så att jag bidrar med juridisk expertis.

Arbetet förutsätter utöver juridiskt kunnande även noggrannhet och långsiktighet. Man måste kunna se helheter och ta till sig nya saker snabbt. I upphandlingsprocesserna brinner det så att säga hela tiden i knutarna, och för att verksamheten ska kunna anpassas till den föränderliga situationen måste man vara snabb och flexibel. Även det omgivande samhället och verksamhetens utveckling, såsom EU-reglering och digitaliserade upphandlingar, bidrar till utmaningarna.

För mig känns det betydelsefullt att förverkliga projekt som leder till bra upphandlingar som juridiskt sett har genomförts rätt. Även om processen i sig är likadan, är upphandlingarna det sällan. Detta gör arbetet intressant. Dessutom bidrar avtalsparten med utmaningar, och då känns det belönande att lösa saker. Det är också fint att märka att man genom sin egen expertis kan skapa mervärde i andras verksamhet: mitt arbete har betydelse och värde för andra.

Det bästa vid kansliet är att uppgifterna är så varierande och omfattar många olika områden. Dessutom får man en god insikt i hela ministerieområdet. Genom att delta i upphandlingarna på statsrådsnivå får man en möjlighet att utveckla verksamheten ur ett helhetsperspektiv.”