Specialsakkunnig i EU-ärenden Hannele Timonen

Samordnar Finlands EU-ärenden

Hannele Timonen arbetar som specialsakkunnig i EU-ärenden vid statsrådets kansli. Statsrådets avdelning för EU-ärenden ansvarar för att samordna beredningen och behandlingen av de EU-ärenden som behandlas i ministerierna och för att Finlands EU-politik är enhetlig. Avdelningen fungerar som statsministerns och europaministerns beredningsmaskineri i EU-frågor och som sekretariat för EU-ministerutskottet. Avdelningen bereder Europeiska rådets möten, leder kommittén för EU-ärenden och deltar i beredningssektionernas arbete.

”Jag har arbetat inom statsförvaltningen i flera år, och min fasta tjänst finns vid jord- och skogsbruksministeriet. Uppgifterna som specialsakkunnig i EU-ärenden är tjänster som tillsätts för fem år åt gången. Jag har alltid velat få en chans att på nära håll följa med beslutsordningen inom EU på horisontell nivå, så när den här uppgiften lediganslogs för några år sedan var det ett naturligt val att söka tjänsten.

I mitt arbete samordnar jag EU-ärenden om jordbruks-, fiskeri- och regional- och strukturpolitik inom statsrådet. Jag ansvarar för att Finland har berett sin ståndpunkt inom de här områdena i god tid innan frågorna behandlas i ministerrådet på EU-nivå. Mitt arbete innebär många möten med de ansvariga ministeriernas EU-sektioner, för beredningen och sammanställningen av frågorna inom statsrådet är en del av beslutsprocessen inom EU. Dessutom deltar alla specialsakkunniga inom vår avdelning i de möten som de har berett ärenden inför, bl.a. i ministerrådets möten i Bryssel och Luxemburg. Det här är särskilt viktigt för att vi ska se hela processen från beredning till beslutsfattande. Samtidigt får vi träffa kollegor från olika länder och utbyta tankar med dem.

Arbetet kräver substanskunskap inom den egna sektorn, och dessutom goda kommunikationsfärdigheter, kunskap om beslutsprocessen inom EU och språkkunskaper. Den egna ansvarssektorn är i allmänhet mycket bred, så man kan bereda ärenden inom allt från veterinärmedicin till skogssektorn. Vi sakkunniga måste ha förmåga att följa med mycket på en gång, känna igen aktuella frågor och förmedla information om dem till rätt mottagare i rätt till. På det här sättet kan vi reagera på frågor som berör Finland. Goda språkkunskaper är ett måste, för de handlingar vi först får är oftast skrivna på engelska eller franska. Det är till stor fördel om man kan båda språken. Arbetserfarenhet från EU-institutioner är också till fördel. Jag har själv varit på tjänstemannautbyte vid kommissionen, och det har haft stor betydelse för det här jobbet.

För mig är det viktigaste i arbetet att arbetsuppgifterna är så omfattande och att jag har bra kollegor och en dynamisk arbetsgemenskap. Allt måste gå friktionsfritt, för arbetet beror till stor del på kommunikation och samordning av ärenden kollegorna emellan. Något vid kansliet som jag uppskattar är den goda stämningen och viljan att utvecklas. Här får jag följa med Finlands beslutsfattande på nära håll, vilket är väldigt fint.”