Gruppchef Maria Wigell

Informationshantering är samarbete

Maria Wigell arbetar som gruppchef inom enheten för informationshantering vid statsrådets kansli. Enheten för informationshantering ansvarar för alla ministeriers dokumenthantering, arkivfunktion, informationstjänst och kundservice samt för styrning, utveckling och utbildning i fråga om dessa funktioner.

”Jag kom första gången till dokumentförvaltningen vid kansliet som högskolepraktikant år 2001. Efter att jag utexaminerades som magister har jag bland annat arbetat med uppgifter inom EU-informationshanteringen och fått inblick i statsrådets dokumenthantering vid kommunikationsministeriet och här vid kansliet.

Jag arbetar som gemensam gruppchef för en grupp på 13 personer som ansvarar för två ministeriers informationshantering. Som gruppchef ansvarar jag för de informationshanteringstjänster som min grupp tillhandahåller ministerierna. Mitt arbete omfattar naturligtvis uppgiften som närchef, och utöver det deltar jag i egenskap av sakkunnig i olika informationshanteringsprojekt och allmänt i utvecklandet av informationshanteringen inom statsrådet.

Informationshanteringen omfattar uppgifter inom dokumenthantering och arkivering av ministeriernas nationella ärenden och EU-ärenden samt ärendehanterings- och informationsstyrningsprocesser. I mitt arbete behövs omfattande substanskompetens inom de här områdena samt förmåga att se vår uppgift som en del av en större helhet. För en närchef spelar även social kompetens och ledarförmåga en viktig roll.

Jag tycker det är betydelsefullt att vara med och utveckla och främja informationshanteringen inom hela statsrådet. Som närchef kan jag leda och stödja min egen grupp i det här arbetet, vid sidan av skötseln av de dagliga uppgifterna. Det absolut bästa i mitt arbete är att det är så mångsidigt och att jag får ha kontakt och samarbeta med människor.”