FI SV EN

Beredningsorganisationen

Näringsminister Jan Vapaavuori var ordförande för den ministerarbetsgrupp som tillsattes för att styra beredningen och genomförandet av framtidsredogörelsen. En styrgrupp för projektet och ett projektteam har bistått ministerarbetsgruppen.

Statsrådets kansli har ansvarat för beredningen av redogörelsen och främjar dess genomförande. Övriga parter i projektet var arbets- och näringsministeriet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra), Finlands Akademi och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer. Projektets generalsekreterare på deltid vid statsrådets kansli är handelsrådet Pekka Lindroos från arbets- och näringsministeriet. Huvudskribent för projektet var teknologie doktor Mari Hjelt från Gaia Consulting Oy.

Ministerarbetsgruppen (1.4.2014)

näringsminister Jan Vapaavuori, ordförande
förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
finansminister Jutta Urpilainen
undervisningsminister Krista Kiuru
försvarsminister Carl Haglund
trafikminister Merja Kyllönen
inrikesminister Päivi Räsänen
utvecklingsminister Pekka Haavisto

Styrgruppen

Projektets styrgrupp bestod av

Marja Rislakki, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, ordförande
Pekka Sinko, generalsekreterare för ekonomiska rådet, statsrådets kansli
Outi Honkatukia, finansråd, finansministeriet
Marja Pulkkinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Veli-Pekka Talvela, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Petri Jalasto, trafikråd, kommunikationsministeriet
Marja-Liisa Parjanne, utvecklingsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Jarmo Muurman, miljöråd, miljöministeriet
Mikko Kosonen, överombudsman (suppleant Paula Laine, strategidirektör), Sitra
Heikki Mannila, generaldirektör (suppleanter Marja Makarow, överdirektör för forskning och Pentti Pulkkinen, enhetsdirektör), Finlands Akademi
Pekka Soini, generaldirektör (suppleant Hannu Kemppainen, direktör), Tekes
Riitta Kirjavainen, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, sekreterare

Projektteamet

I projektteamet ingick

Pekka Lindroos, generalsekreterare, statsrådets kansli, ordförande
Riitta Kirjavainen, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli
Annamaija Lehvo, ledande vetenskapsrådgivare, Finlands Akademi
Paula Laine, direktör, Sitra
Elina Kiiski, sakkunnig, Sitra
Pirjo Kyläkoski, framsynschef, Tekes
Juha Suuronen, ledande expert, Tekes