Beteendevetenskaplig verksamhet

Beteendevetenskaplig verksamhet präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till beslutsfattande och förändringar i människors beteende.

Statsrådets kanslis Kettu-arbetsgrupp för beteendevetenskaplig framsyn och kunskap i framtidens förvaltning har som mål att främja och stödja människoorienterad politik och förvaltning som beaktar särdragen hos människors beteende och beslutsfattande och som baserar sig på kunskap.

Arbetsgruppen tillämpar beteendevetenskapliga principer på den dagliga politiska beredningen och beslutsfattandet, vilket resulterar både i verkningsfullare lagstiftning och i bättre politik med tanke på alla finländare.