Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att bilda, äga, förvalta och utveckla andra aktiebolag samt att överlåta eller förvärva deras aktier. Bolaget kan dessutom förvärva, äga, hyra och förvalta de fastigheter och rättigheter som bolagets verksamhet förutsätter samt aktier, värdepapper, andelar, byggnader, konstruktioner och utrustning i fastighets- och bostadsaktiebolag, samt handla med aktier och andra värdepapper och med fastigheter.

Hemort

Helsingfors

Bildat

2016

Kontaktinformation

c/o Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Fabiansgatan 31 D, 00100 Helsingfors
Telefon: 0295 160 145

Ägarstyrning 

Statsrådets kansli

Kontaktperson vid statsrådets kansli

Överdirektör Eero Heliövaara
tfn 0295 160 150
[email protected]