Budgetförslag

Statsrådets kansli lämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition.

I budgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. Budgeten godkänns av riksdagen och kan kompletteras med tilläggsbudgetar.

Budgetpropositioner

Regeringens propositioner om statsbudgeten för olika år

Statsrådets kanslis budgetförslag

Statsrådets kansli lämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2023

SRK
Pressmeddelande 5.8.2022 10.25

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2022

SRK
Pressmeddelande 13.8.2021 11.18

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2021

SRK
Pressmeddelande 13.8.2020 9.56