Budgetförslag

Statsrådets kansli överlämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet. Finansministern fattar beslut om förslaget till budgetproposition, varefter budgetförhandlingar förs inom ministerierna. Efter förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sin budgetmangling och godkänner innehållet. Därefter föredras budgetpropositionen vid statsrådets allmänna sammanträde och republikens presidents session och överlämnas till riksdagen för avgörande.

Statens budgetpropositioner

Pressmeddelanden

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2019

SRK
Pressmeddelande 14.9.2018 13.03

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2018

SRK
Pressmeddelande 19.9.2017 11.49

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2017

SRK
Pressmeddelande 15.9.2016 13.30

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2016

SRK
Pressmeddelande 28.9.2015 11.44