Budgetförslag

Statsrådets kansli överlämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet. Finansministern fattar beslut om förslaget till budgetproposition, varefter budgetförhandlingar förs inom ministerierna. Efter förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sin budgetmangling och godkänner innehållet. Därefter föredras budgetpropositionen vid statsrådets allmänna sammanträde och republikens presidents session och överlämnas till riksdagen för avgörande.

Statens budgetpropositioner