FI SV

Talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioksiesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin. Neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessä ja hyväksyy sen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, tasavallan presidentin istunnossa ja annetaan eduskunnan päätettäväksi.
Valtion talousarvioesitykset

 

Pressmeddelanden

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2018
VNK
Pressmeddelande 19.9.2017 11.49
Statsrådets kanslis budgetförslag för 2017
VNK
Pressmeddelande 15.9.2016 13.30
Statsrådets kanslis budgetförslag för 2016
VNK
Pressmeddelande 28.9.2015 11.44