Information om dataskydd för den som deltar i Teams-möten

Statsrådet använder Microsofts molntjänst Teams för att ordna möten. Se till att stänga av kameran och mikrofonen innan du ansluter till statsrådets Teams-möten. På bilden nedan ser du hur inställningarna ser ut när kameran och mikrofonen är avstängda.

https://vnk.fi:8443/documents/10616/0/TEams.png/c2b36438-958f-2d98-7462-7c855e3643e5?t=1617100353016&imagePreview=1

Eftersom Microsoft är en internationell aktör förverkligas skyddet för personuppgifter i Teams inte nödvändigtvis på det sätt som förutsätts i Finlands och EU:s lagstiftning. Se alltså till att inte behandla sekretessbelagda ärenden eller ärenden som anknyter till någons privatliv eller till uträttande av ärenden hos statsrådet när du använder Teams.

Mötesarrangören kan besluta att spela in mötet om det är nödvändigt av någon särskild orsak av allmänt intresse. Det kan exempelvis vara fråga om att göra det möjligt att se en utbildning eller ett informationsmöte även i efterhand. Alla möten spelas inte in. Du får information om eventuell inspelning, om videoupptagningens användningsändamål och om grunderna för lagringstiden i början av mötet. I mötesrutans överkant visas också en text som berättar att inspelning pågår.

Av videoupptagningen kan framkomma följande uppgifter som gäller dig: din profilbild (om du har en), videobild (om du har kameran på), ljud (om du har mikrofonen på) och allt du skriver i chatten.

Dataskyddsinformation om användningen av Teams vid statsrådets kansli