Delegation för arktiska frågor

Mandatperiod: 10.1.2017–31.10.2019

Delegationen för arktiska frågor sammanför de viktigaste finländska aktörerna i fråga om Arktis. Delegationen har i uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis och främja dess mål. Delegationen har också i uppgift att öka kännedomen om Arktisfrågor och klargöra den arktiska identiteten. Delegationen diskuterar regelbundet frågor som rör den internationella politiken för Arktis, såsom Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet och EU:s politik för Arktis.

Utgångspunkter

Genom sin verksamhet i Arktis söker Finland tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med respekt för den arktiska miljön. Den ledande tanken i Finlands arktiska strategi är att Finland ska vara en föregångare i hållbar utveckling i den arktiska regionen. Regeringen fastställde prioriteringarna i strategin i september 2016. Finland vill vara en central aktör och ta fram lösningar för utvecklingen i Arktis med hjälp av innovativa produkter och arbetssätt. Vi satsar särskilt på vår expertis på det arktiska området, på hållbar turism och infrastrukturella lösningar som hänför sig till dessa. Målet är att Finland ska vara en ledande aktör inom den internationella politiken för Arktis såväl inom EU som globalt.