Designtävlingen för en gravvård över president Koivisto

Det segrande bidraget i tävlingen är verket ”Kartta” (Kartan) av bildkonstnär, fotograf Perttu Saksa.

Verket ”Tarttis tehrä jotain” (Något borde göras) av skulptör Matti Nurminen kom på andra plats och verket ”Jää sulaa” (Isen smälter) av skulptör Bjarne Lönnroos på tredje plats.

Statsrådets kansli offentliggjorde designtävlingen för gravvården i början av januari. Sammanlagt 138 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid. Avsikten är att gravvården ska vara färdig och placerad på Sandudds begravningsplats på president Koivistos födelsedag den 25 november 2018.

Pressmeddelanden 9.4.2018


Tävlingsbidragen