Ekonomiska rådets sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Ekonomiska rådets medlemmar, förutom statsrådets medlemmar, tillsätts för regeringsperioden. Statsrådets medlemmars mandattid är högst den tid som de är medlemmar av statsrådet. 

Ordförande
statsminister Juha Sipilä

Vice ordförande
finansminister Petteri Orpo

Medlemmar

kommunikationsminister Anne Berner
ordförande Jarkko Eloranta, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
ordförande Sture Fjäder, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava
undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
verkställande direktör Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK
verkställande direktör Jari Koskinen, Finlands Kommunförbund
arbetsminister Jari Lindström
näringsminister Mika Lintilä
ordförande Juha Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
inrikesminister Kai Mykkänen
ordförande Antti Palola, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland rf
chefdirektör Olli Rehn, Finlands Bank
verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Centralhandelskammaren
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Ekonomiska rådets sekretariat

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder eknomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande. Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli. Sekretariatet är en del av strategiavdelningen.

Kontaktinformation

Generalsekreterare
Pekka Sinko
Tfn 0295 160 189
[email protected]

Forskningssekreterare
Iiris Koskela-Näsanen
Tfn 0295 160 183
[email protected]