Ekonomiska rådets sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Ekonomiska rådets medlemmar, förutom statsrådets medlemmar, tillsätts för regeringsperioden. Statsrådets medlemmars mandattid är högst den tid som de är medlemmar av statsrådet. 

Ordförande

statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

finansminister Annika Saarikko

Medlemmar

undervisningsminister Li Andersson
ordförande 
Jarkko Eloranta, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
ordförande 
Sture Fjäder, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava
arbetsminister Tuula Haatainen
justitieminister Anna-Maja Henriksson
verkställande direktör Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK
verkställande direktör Minna Karhunen, Finlands Kommunförbund

miljö- och klimatminister Emma Kari
forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen
näringsminister 
Mika Lintilä
ordförande Juha Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
inrikesminister Krista Mikkonen
ordförande Antti Palola, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland rf
chefdirektör 
Olli Rehn, Finlands Bank
verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Centralhandelskammaren
social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Ekonomiska rådets sekretariat

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder ekonomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande.

Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli.

Kontaktinformation

Pekka Sinko, Ekonomiska rådets generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160189  


Timopekka Hakola, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken  


Iiris Koskela-Näsänen, forskningssekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160183