Ekonomiska rådets sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Ekonomiska rådets medlemmar, förutom statsrådets medlemmar, tillsätts för regeringsperioden. Statsrådets medlemmars mandattid är högst den tid som de är medlemmar av statsrådet. 

Ordförande

statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

finansminister Annika Saarikko

Medlemmar

undervisningsminister Li Andersson
ordförande 
Jarkko Eloranta, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
arbetsminister Tuula Haatainen
justitieminister Anna-Maja Henriksson
forsknings- och kulturminister Petri Honkonen
verkställande direktör 
Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK
verkställande direktör Markku Jalonen, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
verkställande direktör Minna Karhunen, Finlands Kommunförbund

näringsminister Mika Lintilä
ordförande Maria Löfgren, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava
ordförande 
Juha Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
inrikesminister Krista Mikkonen
miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
ordförande 
Antti Palola, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland rf
chefdirektör 
Olli Rehn, Finlands Bank
verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Centralhandelskammaren
social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Permanenta sakkunniga

statssekreteraren Henrik Haapajärvi, Statsrådets kansli
statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen, Finansministeriet

Ekonomiska rådets sekretariat

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder ekonomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande.

Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli.

Kontaktinformation

Pekka Sinko, Ekonomiska rådets generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken 0295160189  


Timopekka Hakola, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken 0295161170  


Iiris Koskela-Näsänen, forskningssekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken 0295160183