Ekonomiska rådets sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Ekonomiska rådets medlemmar, förutom statsrådets medlemmar, tillsätts för regeringsperioden. Statsrådets medlemmars mandattid är högst den tid som de är medlemmar av statsrådet. 

Ordförande
statsminister Antti Rinne

Vice ordförande
finansminister Mika Lintilä

Medlemmar

undervisningsminister Li Andersson
ordförande Jarkko Eloranta, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
ordförande 
Sture Fjäder, Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava
arbetsminister Timo Harakka
justitieminister Anna-Maja Henriksson
verkställande direktör Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK
verkställande direktör Minna Karhunen, Finlands Kommunförbund
familje- och omsorgsminister 
Krista Kiuru
forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
näringsminister 
Katri Kulmuni
ordförande Juha Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
miljö- och klimatminister 
Krista Mikkonen
inrikesminister Maria Ohisalo
kommun- och ägarsstyrningsminister Sirpa Paatero
ordförande Antti Palola, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland rf
chefdirektör 
Olli Rehn, Finlands Bank
verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Centralhandelskammaren

Ekonomiska rådets sekretariat

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder ekonomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande. Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli. Sekretariatet är en del av strategiavdelningen.

Kontaktinformation

Generalsekreterare
Pekka Sinko
Tfn 0295 160 189
[email protected]

Forskningssekreterare
Iiris Koskela-Näsänen
Tfn 0295 160 183
[email protected]