Information om EU-frågor och internationella frågor

Statsrådets kommunikationsavdelning svarar för statsrådets EU-information. Det innebär information om t.ex. Europeiska rådet och EU-ministerutskottets information. Till EU-informationen hör bl.a. att ge bakgrundsinformation om aktuella EU-frågor till journalister, information till inressentgrupper och att ordna utbildning i EU-frågor.

Ministeriernas sakkunniga inom EU-informationen samlas regelbundet för att bestämma målen för EU-informationen och för att kartlägga sådana spetsprojekt inom ministerierna som hänför sig till EU-informationen. I planeringen deltar också informationsteamet vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel.

Kommunikationsavdelningen sköter den kommunikation och de mediearrangemang som hänför sig till statsministerns resor utomlands, internationella evenemang i Finland och internationella besök.

Kontaktinformation

Anne Sjöholm, kommunikationschef 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning 0295160135