EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder i allmänhet på fredagar för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Vid behov behandlar ministerutskottet ärenden genom skriftligt förfarande.

Offentliga promemorior som EU-ministerutskottet behandlat kan fås hos avdelningen för EU-ärenden. 

Ytterligare information

Lotta Nymann-Lindegren, konsultativ tjänsteman 
statsrådets kansli, avdelningen för EU-ärenden, enheten för EU-politik 0295160058