Aktuellt i EU-ärenden

Minister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte
SRK
Pressmeddelande 24.2.2020 14.30
Europeiska rådet nådde inte enighet om budgetramen
SRK
Pressmeddelande 21.2.2020 21.03
Beredningen av ett åtgärdsprogram för havspolitiken inleds
Statsrådets kansli
Nyhet 20.2.2020 13.19
Statsminister Marin reser till Berlin
SRK
Pressmeddelande 14.2.2020 13.54
Statsminister Marin till extra möte i Europeiska rådet
SRK
Pressmeddelande 14.2.2020 11.19