Statsrådet och ministerierna Media

Evenemangen Kohti seuraavaa sataa

Evenemangen med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. Framtidsarbetet stöder också Finlands nästa regering och dem som utarbetar regeringsprogrammen.

Twitter