Finland i Europeiska unionen

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder gällande migrationen.

Statsrådets EU-redogörelse var publicerad i januari 2021. Behovet att stärka EU:s kristålighet, eller resiliens, i all verksamhet i unionen är den röda tråden i redogörelsen.

Statsrådets EU-redogörelse 2021