Finland i Europeiska unionen

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder gällande migrationen.

Statsrådets strategi för inflytande i EU

Den 28 november 2017 fastställde ministerutskottet riktlinjerna för Finlands strategi för inflytande i EU för 2018. 

Statsrådets strategi för inflytande i EU (på finska)