Finland Promotion Board

Finland Promotion Board, som består av experter inom kommunikation och marknadsföring, svarar för samordningen av kommunikationen om Finlandsbilden. I arbetet deltar utöver tjänstemän också sakkunniga från olika företag. Finland Promotion Board sammanför de statsfinansierade aktörer som främjar Finlandsbilden och beslutar om riktlinjerna för kommunikationen, till exempel om årliga gemensamma teman. Utrikesministeriet är ordförande för Finland Promotion Board.

Kommunikationen om Finlandsbilden är påverkan, kommunikation och marknadsföring om Finlands starka sidor på ett lättillgängligt sätt. Arbetet syftar till att påverka målgruppernas insikter, åsikter och slutligen beslut. De konkreta resultaten av att främja Finlandsbilden kan vara såväl ekonomiskt som politiskt betydande. Finlandsbilden bland annat hjälper finländska företag att sälja sina produkter och lockar investeringar och turister till Finland. 

Styrgrupp för Finland Promotion Board
Finland Promotion Board
​​​​​​Främjandet av Finlandsbilden​​​​​​​

 

Webbplats för kommunikation om Finlandsbilden: This is Finland
Material för presentation av Finland: toolbox.finland.fi