Ledningsgruppen för Finland Promotion Board

 • ordförande: enhetschef, Jorma Korhonen, statsrådets kansli
 • vice ordförande:kommunikationschef Mari-Kaisa Brander, arbets- och näringsministeriet
 • vice ordförande: kommunikationsdirektör Jouni Mölsä, utrikesministeriet
 • generalsekreterare: chef för offentlig diplomati Petra Theman, utrikesministeriet
 • generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
 • direktören för internationella ärenden Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet
 • kommunikations- och marknadsföringsdirektör Maija Karhusaari, Finpro
 • direktör Paavo Virkkunen, Visit Finland
 • kommunikations- och marknadsföringsdirektör Tomi Korhonen, Tekes
 • verksamhetsledare Tove Ekman, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
 • näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad
 • marknadsföringsdirektör Maija Loikkanen, House of Lapland
 • kommunikationsdirektör Atte Palomäki, Wärtsilä
 • varumärkes- och marknadsföringsdirektör Johanna Jäkälä, Finnair
 • kommunikationsdirektör Veera Heinonen, Sitra
 • ordförande i styrelsen Pauli Waroma, Sherpa