Ledningsgruppen för Finland Promotion Board

 • ordförande: enhetschef, Jorma Korhonen, statsrådets kansli
 • vice ordförande: kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa, arbets- och näringsministeriet
 • vice ordförande: kommunikationsdirektör Jouni Mölsä, utrikesministeriet
 • generalsekreterare: enhetschef Laura Kamras, utrikesministeriet
 • generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
 • direktören för internationella ärenden Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Paavo Virkkunen, Visit Finland
 • kommunikations- och marknadsföringsdirektör Tomi Korhonen, Business Finland
 • verksamhetsledare Tove Ekman, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
 • enhetschef Saila Machere, Helsingfors stad
 • verkställande direktör Sanna Tarssanen, House of Lapland
 • kommunikationsdirektör Atte Palomäki, Wärtsilä
 • varumärkes- och marknadsföringsdirektör Johanna Jäkälä, Finnair
 • kommunikationsdirektör Veera Heinonen, Sitra
 • business direktör Tuomas Välimaa, Futurice