FI SV EN

Projektet för Finlands 100-årsjubileum

 

Det självständiga Finland fyller hundra år 2017

År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. Vår generations mest betydelsefulla jubileumsår närmar sig. Jubileumsåret är synligt under hela året, i hela Finland och utomlands. Temat för jubileumsåret är tillsammans. I enlighet med det skapas och firas året som ett samarbete mellan finländare och landets vänner.

Jubileumsåret börjar vid ingången av år 2017 och kulminerar i självständighetsveckan i december. Öppningen av jubileumsåret firas stort och synligt på nyårsafton i hundraåringens huvudstad, Helsingfors. Det utlovas ett upplevelserikt program som bjuder på något för var och en i form av ett medborgarevenemang, som sänds direkt i tv. Den första tredjedelen av året har Finlands historia i fokus och det utlovas också stora sportevenemang. Under sommaren firas hundraåringen mycket utomhus. Strax före hösten, närmare bestämt under det tredje veckoslutet i augusti, stundar ett riktigt superveckoslut av evenemang, när nedräkning Hundra dagar till hundra börjar. Året kulminerar i självständighetsveckan 30.11-6.12.2017, då hundraåringen firas varje dag på olika sätt runt om i Finland.

Programmet skapas tillsammans

Jubileumsåret föder handlingar, upplevelser och program, genom vilka självständighetens historia, nutid och framtid betraktas. Var och en kan föreslå programprojekt för jubileumsåret. Ansökningstiden går ut i oktober 2017. Program som godkänns för jubileumsåret ska anknyta till årets tema och förverkligas, i huvudsak, under år 2017. Godkända programprojekten tilldelas rätten att använda den officiella logotypen.

Per april 2016 har det kommit in knappt 900 olika förslag. Stora organisationer, mindre sammanslutningar och privatpersoner har presenterat handlingar för jubileumsåret. För de riksomfattande, eller i övrigt allmännyttiga projekten, kan skilt beslutas om ekonomiskt samarbete. För företag finns en egen samarbetsform.

Till de statliga projekten hör bland annat grundandet av en ny nationalpark år 2017 i Hossa i Suomussalmi och Helsingfors centrumbibliotek , som staten delfinansierar. Riksdagen, republikens president och statsrådet är aktiva aktörer under året 2017.

Jubileumsårets nätverk i arbete

Projektet Finland 100 år, som tillsatts av statsrådets kansli, ansvarar för förberedelserna och koordineringen av jubileumsåret. Projektets sekretariat delger information, aktiverar aktörer och för samman parter för att förverkliga jubileumsårets program. Det är viktigt att jubileumsåret förverkligas på olika håll i Finland. Landskapsförbunden, landskapet Åland och de sex största städerna utgör regionnätverket för jubileumsåret. Regionnätverket ansvarar för jubileumsårets förverkligande runt om i Finland och regionkoordinatörerna, som är 25 till antalet, stöder lokala aktörer i skapandet av programmet.

Sekretariatet för Finland 100 år fungerar vid statsrådets kansli. En regelbundet sammanträdande styrelse styr sekretariatets arbete. De allmänna riktlinjerna för jubileumsåret godkänns av en delegation med lika 70 medlemmar. Delegationen representeras av ett stort antal företrädare från olika samhällssektorer och leds av statsministern. Helhetsbudgeten för projektet Finland 100 år är 20 miljoner euro, för åren 2013-2018. Det utgör drygt tre och en halv euro per finländare. Jämfört med projektbudgeten kommer de sammanlagda insatserna, som görs av finländare och Finlands vänner, att utgöra en betydligt större andel.

 

Jubileumsårets beredningsorganisation

Projektet för Finlands 100-årsjubileum bereds av en styrelse som sammanträder varje månad och en delegation som sammanträder cirka två gånger om året. Det praktiska arbetet utförs av sekretariatet för projektet under ledning av generalsekreteraren.

Projektets styrelse

Styrelsens uppgift är att bereda en programplan för jubileumsåret, där jubileumsårets centrala mål, principer, teman och genomförande presenteras, samt att planera jubileumsprogrammet. Styrelsen planerar och samordnar också jubileumsårets offentliga evenemang och ansvarar för jubileumsårets genomförande och för styrningen av genomförandet.

Ordförande för styrelsen är statssekreterare Paula Lehtomäki och sekreterare är projektets generalsekreterare Pekka Timonen från statsrådets kansli.

Styrelsemedlemmar

Irja Askola, biskop
Manuela Bosco, konstnär
Martti Häikiö, professor
Leif Jakobsson, direktör
Mikko Kosonen, överombudsman
Karri Miettinen (artistnamn Paleface), musiker
Riitta Pihlajamäki, chef
Paola Suhonen, formgivare, företagare
Asta Tolonen, kommundirektör
Janne Virkkunen, chefdirektör emeritus, ordförande
Antti Zitting, direktör

Jubileumsårets delegation

Delegationen fattar beslut om jubileumsårets allmänna riktlinjer. Statsminister Juha Sipilä är ordförande och finansminister Petteri Orpo vice ordförande för delegationen. Till delegationen hör lika 70 företrädare för samhällets olika sektorer. Delegationens sekreterare vid statsrådets kansli är projektets generalsekreterare Pekka Timonen.

Delegationens medlemmar

Akava, direktör Pekka Piispanen

Arbets- och näringsministeriet, kommunikationsdirektör Tiina Kairistola

Centern i Finland r.p., politices doktor Tytti Isohookana-Asunmaa

Centralförbundet för De Gamlas Väl rf, direktör Satu Helin

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, kommunikationschef Klaus Hartikainen

Centret för konstfrämjande, direktör Minna Sirnö

Delegation för Finlands veteranförbund, regeringsråd Sakari Sippola

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ärkebiskop Kari Mäkinen

Den ortodoxa kyrkan i Finland, Helsingfors stift, Metropolit Ambrosius

Finansministeriet, kommunikationsdirektör Liinu Lehto

Finlands Akademi, generaldirektör Heikki Mannila

Finlands Bank, direktionens rådgivare Juha Tarkka

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, kontaktchef, Harri Järvinen

Finlands Hembygdsförbund rf, verksamhetsledare Riitta Vanhatalo

Finlands Kommunförbund, direktör Kristina Wikberg

Finlands Nationalmuseum, överdirektör Elina Anttila

Finlands Nationalopera, chefdirektör Päivi Kärkkäinen

Finlands Nationalteater, ekonomidirektör, vicestyrelseordförände Pekka Pajamo

Finlands näringsliv, verkställande direktör Jyri Häkämies

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p., riksdagsledamot Tuula Haatainen

Finlands svenska Marthaförbund r.f., förbundsdirektör Frida Nylund

Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, ordförande Eero Rämö

Finska Kulturfonden, ordförande Riitta Pyykkö

Finska litteratursällskapet rf, generalsekreterare Tuomas Lehtonen

Företagarna i Finland rf, verkställande direktör Anssi Kujala

Försvarsministeriet, kanslichef Jukka Juusti

Gröna förbundet r.p., filosofie magister Heikki Vento

Handikappforum rf, ordförande Kalle Könkkölä

Helsingfors stad, stadsdirektör Jussi Pajunen

Helsingfors universitet, kansler Thomas Wilhelmsson

Inrikesministeriet, kanslichef Päivi Nerg

Jord- och skogsbruksministeriet, kanslichef Jaana Husu-Kallio

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, direktör Tapio Anttila

Justitieministeriet, kommunikationschef Eeva Vallisaari

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p., riksdagsledamot Päivi Räsänen

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, generalsekreterare Terhi Heinilä

Mannerheims Barnskyddsförbund r.f, direktör Milla Kalliomaa

Marttaliitto ry, ordförande  Lea Sairanen

Miljöministeriet, kanslichef Hannele Pokka

Museiverket, generaldirektör Juhani Kostet

Nationalbiblioteken,  överbibliotekarie Kai Ekholm

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf, ordförande Martti Korhonen

Republikens presidents kansli, kanslichef Teemu Tanner

Riksarkivet, generaldirektör Jussi Nuorteva

Riksdagen, informationschef Marjo Timonen

Rundradion Ab, direktör Ismo Silvo

Sametinget - Sametiggi, ordförande Tiina Sanila-Aikio

Samlingspartiet r.p., undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Sannfinnländarna r.p., riksdagsassistant Jaana Siukola

Social- och hälsovårdsministeriet, kanslichef Päivi Sillanaukee

SOSTE Finlands social och hälsa rf, generalsekreterare Vertti Kiukas

Statsrådets kansli, kommunikationschef Päivi Paasikoski

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry, informatör  Pia Jardi

Svenska Finlands Folkting, folktingssekreterare Markus Österlund

Svenska folkpartiet i Finland r.p., utvecklingschef Carl-Johan Hindsberg

Svenska kulturfonden, ordförande för delegationen Ann-Luise Bertell

Svenska litteratursällskapet i Finland rf, styrelseordförande Fred Karlsson

Svenska Teatern i Helsingfors, teaternchef Johan Storgård

Tidningarnas Förbund rf, förbundsdirektör Jukka Holmberg

Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, ordförande Antti Palola

Trafik- och kommunikationsministeriet, kanslichef Harri Pursiainen

Undervisnings- och kulturministeriet, kanslichef Anita Lehikoinen

Urikesministeriet, ambassadör (SuomiFinland100) Pekka Huhtaniemi

Utbildningsstyrelsen, generaldirektör Aulis Pitkälä

Utlandsfinländarparlamentet, professor Jarmo Virmavirta

Valo Finlands Idrott rf, direktör Nelli Kuokka

Vänsterförbundet r.p., riksdagsledamot Eila Tiainen

Ålands landskapsregering, direktör Lena Von Knorring

 

Pressmeddelanden

 

Statsrådets kansli

Jubileumsårets webbplats och kontakt information: suomifinland100.fi

Jubileumsåret är synligt på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube med namnet SuomiFinland100 (#suomi100, #finland100).

Jubileumsåret presenteras även i videon När Finland fyller hundra på adressen http://www.suomifinland100.fi/?lang=sv

 

Beredningsorganisationens arbete bygger det beslut om tillsättande av projektet som fattades 2013 och på planeringsgruppens rapport som offentliggjordes 2012.