FI SV EN

Jubileumsårets beredningsorganisation

Projektet för Finlands 100-årsjubileum bereds av en styrelse som sammanträder varje månad och en delegation som sammanträder cirka två gånger om året. Det praktiska arbetet utförs av sekretariatet för projektet under ledning av generalsekreteraren.

Projektets styrelse

Styrelsens uppgift är att bereda en programplan för jubileumsåret, där jubileumsårets centrala mål, principer, teman och genomförande presenteras, samt att planera jubileumsprogrammet. Styrelsen planerar och samordnar också jubileumsårets offentliga evenemang och ansvarar för jubileumsårets genomförande och för styrningen av genomförandet.

Ordförande för styrelsen är statssekreterare Paula Lehtomäki och sekreterare är projektets generalsekreterare Pekka Timonen från statsrådets kansli.

Styrelsemedlemmar

Irja Askola, biskop
Manuela Bosco, konstnär
Martti Häikiö, docent
Leif Jakobsson, direktör
Mikko Kosonen, överombudsman
Karri Miettinen (artistnamn Paleface), musiker
Riitta Pihlajamäki, chef
Paola Suhonen, formgivare, företagare
Asta Tolonen, kommundirektör
Janne Virkkunen, chefdirektör emeritus, ordförande
Antti Zitting, direktör

 

Jubileumsårets delegation

Delegationen fattar beslut om jubileumsårets allmänna riktlinjer.

Statsminister Juha Sipilä är ordförande och finansminister Alexander Stubb vice ordförande för delegationen.

Till delegationen hör över 60 företrädare för samhällets olika sektorer. Delegationens sekreterare vid statsrådets kansli är projektets generalsekreterare Pekka Timonen.

Delegationens medlemmar

Ålands landskapsregering, informationssekreterare Britt-Inger Wahe
Akava, direktör Pekka Piispanen
Finlands näringliv, verkställande direktör Jyri Häkämies
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf, ordförande Matti Hellsten
Helsingfors stad, stadsdirektör Jussi Pajunen
Helsingfors universitet, kansler Thomas Wilhelmsson
Riksdagen, informationschef Marjo Timonen
Finlands svenska Marthaförbund r.f., förbundsdirektör Gunilla Granberg
Samlingspartiet r.p., riksdagsledamot Sanni Grahn-Laasonen
Riksarkivet, generaldirektör Jussi Nuorteva
Nationalbiblioteket, överbibliotekarie Kai Ekholm
Trafik- och kommunikationsministeriet, kanslichef Harri Pursiainen
Jord- och skogsbruksministeriet, kanslichef Jaana Husu-Kallio
Mannerheims Barnskyddsförbund, direktör Milla Kalliomaa
Marttaliitto ry, ordförande Lea Sairanen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry,  kommunikationschef Klaus Hartikainen
Museiverket, generaldirektör Juhani Kostet
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, genmeralsekreterare Terhi Heinilä
Justitieministeriet, kommunikationschef Eeva Vallisaari
Undervisnings- och kulturministeriet, kanslichef Anita Lehikoinen
Utbildningsstyrelsen, generaldirektör Aulis Pitkälä
Sannfinnländarna r.p., riksdagsassistant Jaana Siukola
Försvarsministeriet, kanslichef Arto Räty
Sametinget, ordförande Tiina Sanila-Aikio
Sanomalehtien Liitto - Tidningarnas Förbund ry, förbundsdirektör Jukka Holmberg
Inrikesministeriet, kanslichef Päivi Nerg
Social- och hälsovårdsministeriet, kanslichef Päivi Sillanaukee
SOSTE Finlands social och hälsa rf, generalsekreterare Vertti Kiukas
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, ordförande Antti Palola
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, generalsekreterare Tuomas Lehtonen
Finlands Akademi, generaldirektör Heikki Mannila
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, ordförande Lauri Lyly
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ärkebiskop Kari Mäkinen
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry, informatör Pia Jardi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, direktör Tapio Anttila
Finlands nationalmuseum, överdirektör Elina Anttila
Finlands Nationalopera, chefdirektör Päivi Kärkkäinen
Finlands Nationalteater, ekonomidirektör, vice styrelseordförande Pekka Pajamo
Centern i Finland r.p., politices doktor Tytti Isohookana-Asunmaa
Finlands Hembygdsförbund rf, verksamhetsledare  Riitta Vanhatalo
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p., inrikesminister Päivi Räsänen
Finska Kulturfonden, akademiprofessor Elina Ikonen
Finlands Kommunförbund, direktör för den svenska verksamheten och internationella ärenden Kristina Wikberg
Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, ordförande Eero Rämö
Helsingfors stift, den ortodoxa kyrkan i Finland Metropolit Ambrosius
Finlands Bank, direktionens rådgivare Juha Tarkka
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p., riksdagsledamot Päivi Lipponen
Företagarna i Finland rf, verkställande direktör Anssi Kujala
Svenska Finlands Folkting, Folktingssekreterare Markus Österlund
Svenska folkpartiet i Finland r.p., utvecklingschef Carl-Johan Hindsberg
Svenska kulturfonden, ordförande för delegationen Ann-Luise Bertell
Svenska litteratursällskapet i Finland rf, styrelseordförande Fred Karlsson
Svenska Teatern i Helsingfors, teaternchef Johan Storgård
Centret för konstfrämjande, direktör Minna Sirnö
Republikens presidents kansli, kanslichef Teemu Tanner
Arbets- och näringsministeriet,  kommunikationsdirektör Mervi Liukkonen
Urikesministeriet, enhetschef Timo Heino
Utlandsfinländarparlamentet, professor Jarmo Virmavirta
Valo Finlands Idrott rf, direktör Nelli Kuokka
Statsrådets kansli, kommunikationschef Päivi Paasikoski
Finansministeriet, kommunikatiosdirektör Liinu Lehto
Handikappforum rf, ordförande Merja Heikkonen
Vänsterförbundet r.p., riksdagsledamot Eila Tiainen
Delegation för Finlands veteranförbund,  regeringsråd Sakari Sippola
Gröna förbundet r.p., filosofie magister Heikki Vento
Rundradion Ab, utgivningsdirektör Ismo Silvo
Miljöministeriet, kanslichef Hannele Pokka

Beredningsorganisationens arbete bygger det beslut om tillsättande av projektet som fattades 2013 och på planeringsgruppens rapport som offentliggjordes 2012.