Finland i Europeiska unionen

Finland är ett av de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen. Finland har 14 representanter i Europaparlamentet. Den finska regeringens ministrar ingår i Europeiska unionens råd. Finland har en representant i Europeiska kommissionen.

De grundläggande riktlinjerna för regeringens EU-politik anges i statsrådets redogörelse om EU-politiken. Redogörelsen publicerades i januari 2021, och den baserar sig på de EU-politiska prioriteringarna i regeringsprogrammet. Finlands mål är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart EU, som är världens mest konkurrenskraftiga och socialt mest inkluderande klimatneutrala ekonomi.

Redogörelsen betonar behovet av att stärka unionens kristålighet, det vill säga resiliens, i all EU-verksamhet. Den betonar också bland annat vikten av EU:s gemensamma värderingar och jämlikheten, de globala utvecklingstrenderna, såsom klimatförändringen och digitaliseringen, och stärkandet av unionens globala ställning.

Finland är en initiativrik och samarbetsvillig medlemsstat som eftersträvar lösningar som ger europeiskt mervärde samt enighet och öppenhet i EU. En konstruktiv och positiv EU-politik bidrar också bäst till uppnåendet av våra nationella mål.

Statsrådets EU-redogörelse 2021