Information om Europeiska unionen

Grundtanken med den europeiska integrationen är att garantera stabilitet och välstånd i hela Europa. I detta syfte har Europeiska unionens medlemsstater överfört en del av sina befogenheter från det nationella planet till Europeiska unionens institutioner samt strävat efter att samordna sin politik på integrationens olika delområden och i relation till tredje länder och internationella organisationer.

Det var andra världskriget som gav den huvudsakliga impulsen till integrationsprocessen. De omfattande skador som kriget orsakade var ett konkret bevis för vad konkurrerande ekonomiska och politiska maktsträvanden kan leda till.

Europeiska unionen uppstod ur ruinerna efter kriget | Europainformationen

Europeiska unionen har för närvarande 27 medlemsländer

  • De ursprungliga medlemsländerna Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Luxemburg och Tyskland
  • Danmark, Irland och Storbritannien, som anslöt sig 1973
  • Grekland, som anslöt sig 1981
  • Portugal och Spanien, som anslöt sig 1986
  • Finland, Sverige och Österrike, som anslöt sig 1995
  • Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern, som anslöt sig 2004
  • Bulgarien och Rumänien, som anslöt sig 2007
  • Kroatien, som anslöt sig 2013

Den 23 Juni 2016 hölls det en folkomröstning i Storbritannien om landets EU-medlemskap. Britterna fick rösta om landet skulle förbli medlem i Europeiska unionen eller om det skulle gå ur unionen. Av väljarna röstade 52 procent för att lämna EU och 48 procent för att stanna. Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021.

Information om brexit

Foto: Dati Bendo, Europeiska unionen