Bakgrundsmaterial

Uppnåendet av målen för Finlands 100-årsjubileum följdes upp aktivt redan underjubileumsåret. Ett omfattande material om resultaten och effekterna av jubileumsåret samlades in genom flera undersökningar och utredningar i början av 2018.

Dessutom sammankallades en expertgrupp på fem personer som hade till uppgift att bedöma jubileumsårets samhälleliga betydelse. Gruppen gjorde många intressanta iakttagelser i fråga om socialt kapital, delaktighet, pluralism och begreppet finländskhet.

Slutrapporten om projektet innehåller en preliminär utvärdering av jubileumsårets genomslag och arv.

Rapporten om jubileumsåret Finland 100 år: suomi100raportti.fi
Jubileumsårets webbplats: suomifinland100.fi