Välkommen med och diskutera forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år!

Ett öppet utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år ordnas måndagen den 29 oktober 2018 kl. 8.30–12.00 i Baldersalen (Alexandersgatan 12, Helsingfors).

Syftet med evenemanget är att diskutera och utbyta synpunkter på forskningsbehov som anknyter till Finlands 100-årsjubileum och dess arv. Också olika sätt och möjligheter att genomföra forskningsprojektet lyfts fram.

Deltagarna ska tillsammans bedöma hurdan forskning som behövs och vilka forskningsfrågor som är de allra viktigaste. Avsikten är också att begrunda vilka som är ramvillkoren för de olika forskningsfrågorna och om någon väsentlig aspekt inte har beaktats.

Anmäl dig till evenemanget före måndagen den 22 oktober 2018 via e-post på adressen suomi100@vnk.fi. Evenemanget är avsett för högst 60 deltagare. Platserna fylls i anmälningsordning.

Diskussionen kan även följas via webbsändning. Det är också möjligt att delta i diskussionen via distanskontakt med hjälp av verktyget Screen.io.

Program

8.30–9.00 Kaffe

9.00 Välkommen!

9.10–10.00 Introduktion till de preliminära forskningstemana

10.00–11.15 Diskussion om de preliminära forskningstemana och  möjligheterna att genomföra forskningen

Vilket arv lämnar jubileumsåret efter sig? Effekterna på bland annat

  • attitydklimatet i det finska samhället 
  • uppfattningarna om finländskhet
  • sätten att delta
  • handlingsmodeller
  • andra eventuella temaområden

11.15–11.45 Genomgång av diskussionen

11.45–12.00 Fortsatta åtgärder och avslutning