Utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100

Ett öppet utvecklingsevenemang med fokus på forskningstemana kring jubileumsåret Finland 100 år ordnades måndagen den 29 oktober 2018 i Helsingfors.

Syftet med evenemanget var att diskutera och utbyta synpunkter på forskningsbehov som anknyter till Finlands 100-årsjubileum och dess arv. Också olika sätt och möjligheter att genomföra forskningsprojektet lyftes fram.

Deltagarna tillsammans bedömde hurdan forskning som behövs och vilka forskningsfrågor som är de allra viktigaste. Avsikten var också att begrunda vilka som är ramvillkoren för de olika forskningsfrågorna och om någon väsentlig aspekt inte har beaktats.