Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen vid östgränsen, säkerheten i samhället samt Finlands deltagande i internationell krishantering

8.12.2023 12.21
SRK
Fredagen den 8 december diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands deltagande i internationell krishantering.

Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade reformen av EU:s finanspolitiska regler

5.12.2023 16.52
FM SRK
Finanspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland fortsätter att framhålla en ansvarsfull skötsel av statsfinanserna i diskussionerna om EU:s finanspolitiska regler. Finland gör detta i syfte att säkerställa en hållbar skuldsättning på lång sikt i euroområdet, trots att landet självt riskerar att bli föremål för ett förfarande på EU-nivå.

Finlands barn firade nationell självständighetsfest i Statsrådsborgen

4.12.2023 17.31
SRK
Statsminister Orpo skakade hand med alla gäster och önskade dem välkomna
536 barn från 266 kommuner deltog i den nationella självständighetsfesten för Finlands barn i Statsrådsborgen den 4 december. Festen inleddes med att statsminister Petteri Orpo skakade hand med alla gäster och önskade dem välkomna. Festen arrangerades av statsrådets kansli, Mannerheims barnskyddsförbund och barnombudsmannens byrå.

Undersökning: Finlands nycklar till den gröna omställningen: prislapp på utsläpp, sund konkurrens och långsiktiga investeringar

4.12.2023 9.22
ANM FM MM SRK VN TEAS
För att Finland ska lyckas i den gröna omställningen krävs en effektivare prissättning och reglering av koldioxidutsläppen, främjande av konkurrens inom branscherna för grön teknik och en långsiktig investeringsstrategi. Enligt en färsk undersökning måste Finland också delta i det internationella samarbetet för att förhindra koldioxidläckage och se till att det i framtiden finns tillräckligt med kompetent grön arbetskraft. Vilken inverkan förändringen har på produktiviteten bör identifieras när beslut om politiska åtgärder fattas.

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden