Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade konsekvenserna av Rysslands krig och den partiella mobiliseringen gällande ryska resenärer

23.9.2022 17.00
SRK
Vid sitt möte fredagen den 23 september fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att statsrådet ska utfärda ett principbeslut om en betydande begränsning av ryska medborgares inresa och visering på grund av risken för att Finlands internationella ställning lider allvarlig skada.

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stävja energikrisen

23.9.2022 10.08
SRK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 23 september och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Känslor och kriser diskuteras under statsrådets kanslis Finland talar-turné

22.9.2022 15.30
SRK
Kuva tarinateatterista
Statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det har startat turnén Finland talar, där deltagarna diskuterar mental kristålighet och sätter ord på kristidens känslor. På programmet för turnéns nästa stopp i Åbo den 28 september står både expertdiskussion och playbackteater kring dessa teman.

Undersökning: Marknaden för kontinuerligt lärande är stor, men det är svårt att bedöma volymen

19.9.2022 9.06
SRK UKM VN TEAS
Enligt en undersökning som publicerades den 19 september ökar betydelsen av kontinuerligt lärande på den finländska utbildnings- och arbetsmarknaden. Det finns ett särskilt stort utbud av utbildning på marknadsvillkor för utbildningen av ledningen i företag och andra organisationer. Den svaga kunskapsbasen gör det dock svårare att identifiera aktörer som är verksamma på marknadsvillkor som en del av utbildningsmarknaden och dess utveckling.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister