Statsministerns coronatest negativt

1.12.2021 9.58
SRK
Statsminister Sanna Marin har testats för covid-19 och resultatet var negativt.

Regeringen behandlade coronaläget och drog upp riktlinjer för nya åtgärder

30.11.2021 21.22
SRK
Minister Kiuru och press
Regeringen förhandlade om coronaläget tisdagen den 30 november. På agendan stod virusvarianten omikron och smitt- och vaccinationsläget i Finland. Regeringen konstaterade att det behövs nya begränsningar och ytterligare åtgärder i flera områden. Dessutom fastställde regeringen att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete återinförs.

Statsministern övergår till distansarbete

30.11.2021 14.05
SRK
På grund av lindriga förkylningssymtom arbetar statsminister Sanna Marin tills vidare från sin tjänstebostad Villa Bjälbo.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Att bedöma farligheten och våldsrisken är en utmaning

1.12.2021 14.46
IM JM SHM VN TEAS
näkymä vankilasta
Enligt en utredning som har samordnats av Östra Finlands universitet behöver såväl de använda begreppen som praxis förenhetligas vid bedömning av farligheten och våldsrisken. Resultaten av riskbedömningar på individnivå inbegriper många osäkerhetsfaktorer. Av den anledningen är det ur straffrättsligt perspektiv motiverat att på sin höjd använda en bedömning av våldsrisken som en kompletterande del av frigivnings- eller påföljdsprövningen.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister