Statsminister Marin och andra ministrar deltar i nordiska möten

27.10.2021 7.57
MM SHM SRK UKM UM
Kuva: Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto
Statsminister Sanna Marin deltar i Nordiska rådets 73:e session och i ett möte mellan de nordiska statsministrarna i Köpenhamn onsdagen den 3 november. Finland är ordförande för det mellanstatliga nordiska samarbetet i år.

Statsminister Marin besöker Tyskland

22.10.2021 13.42
SRK
Statsminister Sanna Marin besöker Berlin tisdagen den 26 och onsdagen den 27 oktober.

Ministrarna Tuppurainen och Paatero deltar i plenarmöte för konferensen om Europas framtid

22.10.2021 11.09
FM SRK
Europaminister Tytti Tuppurainen och kommunminister Sirpa Paatero representerar Finlands regering via distansförbindelse vid det andra plenarmötet för konferensen om Europas framtid, som hålls i Strasbourg den 22–23 oktober 2021. Finland representeras också av medborgarrepresentanten Ninni Norra.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Ojämlikheten bland barn bör minskas genom att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel

14.10.2021 8.02
SHM VN TEAS
chips
Foto: Heidi Uusitorppa (CC BY-NC-ND 2.0)
Det finns skillnaderna mellan de finländska barnfamiljernas köpbeteende när det gäller livsmedel. När barnfamiljer köper mat lägger de ungefär var fjärde euro på ohälsosamma livsmedel. De ohälsosamma livsmedlens andel av de totala matinköpen är större på landsbygden och i familjer med lägre utbildning och inkomstnivå. Marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn bör begränsas, särskilt för att minska de skillnader i livsmedelskonsumtionen som är kopplade till utbildning, inkomst, familjestorlek och bostadsområde, konstateras i en undersökning som publicerades den 14 oktober.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister