Föredragning för republikens president 3.12.2021
Republikens president förlänade 62 titlar

3.12.2021 11.52
SRK

Republikens president förlänade 62 titlar fredagen den 3 december. Presidenten förlänade verkställande direktören Lasse Aho titeln bergsråd. Artisten Eino Grön förlänades titeln kulturråd.

Titlar som förlänats av republikens president den 3 december 2021
Beslutsmaterialet från presidentföredragningen


Kari Anttila utnämnd till statssekreterare hos minister Harakka

9.12.2021 14.07
KM SRK
Torsdagen den 9 december utnämnde statsrådet pedagogie magister Kari Anttila till statssekreterare hos kommunikationsminister Timo Harakka fram till den 10 juni 2022 eller högst för minister Harakkas mandatperiod.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade en auktionsmodell som ska tillämpas på utarrendering av allmänna vattenområden för havsbaserad vindkraft

8.12.2021 11.44
ANM JSM SRK
Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 8 december 2021 ett förslag till en auktionsmodell som ska tillämpas när allmänna vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen arrenderas ut till företag för att utveckla och bygga havsbaserad vindkraft. Med detta vill man påskynda utvecklingen av den havsbaserade vindkraften på marknadsvillkor.

Statsminister Marin och Sveriges statsminister Andersson träffades i Helsingfors

8.12.2021 11.38
SRK
Sveriges statsminister Magdalena Andersson besökte Finland på inbjudan av statsminister Sanna Marin onsdagen den 8 december. Under sitt besök träffade statsminister Andersson också republikens president Sauli Niinistö.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Att bedöma farligheten och våldsrisken är en utmaning

1.12.2021 14.46
IM JM SHM VN TEAS
näkymä vankilasta
Enligt en utredning som har samordnats av Östra Finlands universitet behöver såväl de använda begreppen som praxis förenhetligas vid bedömning av farligheten och våldsrisken. Resultaten av riskbedömningar på individnivå inbegriper många osäkerhetsfaktorer. Av den anledningen är det ur straffrättsligt perspektiv motiverat att på sin höjd använda en bedömning av våldsrisken som en kompletterande del av frigivnings- eller påföljdsprövningen.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister