Statsminister Sanna Marin besökte Kiev den 26 maj

26.5.2022 19.01
SRK
Statsminister Marin och Ukrainas president Zelenskyi i Kiev.
Statsminister Sanna Marin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi. Foto: The Presidential Office of Ukraine
Statsminister Sanna Marin besökte Kiev torsdagen den 26 maj på inbjudan av Ukrainas premiärminister Denys Sjmyhal. Under sitt besök träffade Marin också president Volodymyr Zelenskyj och det ukrainska parlamentets talman Ruslan Stefanchuk.

Statsminister Marin träffade Europeiska rådets ordförande i Helsingfors

25.5.2022 17.48
SRK
Statsminister Sanna Marin träffade Europeiska rådets ordförande Charles Michel i Helsingfors onsdagen den 25 maj.

Statsminister Marin deltar i extra möte i Europeiska rådet

25.5.2022 15.42
SRK
Statsminister Sanna Marin deltar i ett extra möte i Europeiska rådet i Bryssel måndagen den 30 och tisdagen den 31 maj. Teman för mötet är Ukraina, energi, försvar och livsmedelstrygghet.

Undersökning: Platsbaserad utveckling krävs i områden där befolkningen minskar

25.5.2022 8.53
JSM SRK VN TEAS
Foto: Petri Kahila
En ny undersökning visar att en smart anpassning ger kommunerna verktyg för långsiktigt och systematiskt arbete för flexibilitet inför förändringar. I en undersökning som Östra Finlands universitet och Norrum Oy genomfört för statsrådet konstateras att en förutsättning är att den centrala utgångspunkten för kommunernas förnyelse och innovation är att dessa är platsbaserade.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister