Statsminister Marin framhöll vikten av starkt stöd till Ukraina vid toppmöte i Moldavien

1.6.2023 17.14
SRK
Euroopan poliittisen yhteisön 47 eurooppalaisen maan johtajat ryhmäkuvassa
EU-ländernas stats- och regeringschefer och stats- och regeringscheferna för 20 europeiska länder utanför EU samlades till ett möte i den europeiska politiska gemenskapen i Moldavien den 1 juni. Toppmötet fokuserade på tre teman: säkerhet, energi och möjligheterna att stärka förbindelserna mellan deltagarländerna.

Henriksson har innehaft justitieministerposten den längsta tiden

1.6.2023 11.02
JM SRK
Söndagen den 4 juni har minister Anna-Maja Henriksson varit justitieminister i sammanlagt 2 898 dagar. Då passerar hon långvariga justitieministern Christoffer Taxell i ministerstatistiken.

Statsminister Marin deltar i toppmöte i Moldavien

31.5.2023 9.55
SRK
Statsminister Sanna Marin
Den 1 juni deltar statsminister Sanna Marin i ett möte i den europeiska politiska gemenskapen, som hålls i Chisinau i Moldavien.

Undersökning: Tjänstesektorns produktivitetsproblem förklarar den svaga produktivitetsutvecklingen i Finland

6.6.2023 9.02
ANM VN TEAS statsrådets kansli
Den privata tjänstesektorn i Finland dras med omfattande produktivitetsproblem, vilket förklarar de senaste årens svaga utveckling av hela produktiviteten. Industrin har ändå förmått behålla sin relativt starka position, framgår det av Etlas och Labores undersökning. Finland behöver mer radikala innovationer samt experter för att ta sig tillbaka till produktivitetens frontlinje.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägar­styrnings­minister