Statsminister Orpo vid klimatkonferensen COP28: klimatmålen kräver engagemang för konkreta åtgärder

2.12.2023 18.03
SRK
På bilden: Petteri Orpo vid COP28-klimatkonferensen
Lördagen den 2 december höll statsminister Petteri Orpo Finlands nationella anförande vid den andra dagen av mötet på statsledningsnivå i samband med partskonferensen för FN:s klimatkonvention COP28 i Dubai.

FN:s klimatkonferens inleddes med möte på statsledningsnivå

1.12.2023 18.13
SRK
På bilden: Akseli Rouvari, statsminister Petteri Orpo och Hanna Höijer
Fredagen den 1 december inleddes ett tvådagarsmöte på statsledningsnivå i samband med COP28-konferensen, det vill säga partskonferensen för FN:s klimatkonvention. Finland företräds vid mötet av statsminister Petteri Orpo, som håller Finlands nationella anförande på lördag.

Statsminister Orpo öppnar Finlands paviljong i Dubai

30.11.2023 10.00
SRK
I foto statsminister Petteri Orpo.
Statsminister Petteri Orpo öppnar Finlands paviljong i samband med FN:s klimatkonferens i Dubai den 1 december. Finland har för första gången en egen paviljong i samband med klimatkonferensen. Där presenteras olika finländska klimatlösningar, till exempel innovationer för ren energi.

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

27.11.2023 10.07
VN TEAS statsrådets kansli
Den 27 november 2023 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 200 000 euro). Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen för 2023. Anslag kan sökas för ett projekt med temat ”globala förändringsfaktorer i den ekonomiska politiken och industripolitiken”. Ansökningstiden går ut den 10 januari 2024 kl. 16.

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden