Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder diskuterade det aktuella smittläget och beredskapen inför hösten

16.8.2022 14.43
SHM SRK
Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder fick en översikt över smittläget, covid-19-vaccinationerna och en eventuell förlängning av de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar vid sitt möte den 16 augusti.

De nordiska länderna fördjupar sitt försvarssamarbete ytterligare

15.8.2022 19.36
SRK
De nordiska statsministrarna Magdalena Andersson, Sanna Marin, Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen ja Katrín Jakobsdóttir.
De nordiska statsministrarna, som sammanträdde i Oslo måndagen den 15 augusti, bekräftade att de ska utveckla säkerhets- och försvarssamarbetet mellan sina länder ytterligare. I och med Finlands och Sveriges Natomedlemskap uppstår det alliansförbindelser mellan de nordiska länderna, vilket medför nya samarbetsmöjligheter. Det förändrade säkerhetsläget i Nordeuropa var ett framträdande tema även i de nordiska statsministrarnas samtal med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.

Roosa Pöyhönen blir minister Tuppurainens specialmedarbetare

11.8.2022 11.01
SRK
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen har utsett Roosa Pöyhönen till sin specialmedarbetare med ansvar för kommunikation från och med den 11 augusti 2022. Samtidigt övergår tidigare specialmedarbetaren med ansvar för kommunikation Emilia Tervonen till uppdraget som minister Tuppurainens specialmedarbetare i EU-ärenden.

Undersökning: Tjänsterna och förmånerna för arbetslösa beaktar inte tillräckligt människornas olika situationer

22.6.2022 11.08
SHM SRK VN TEAS
Det finländska sociala trygghetssystemet är omfattande ur ett europeiskt perspektiv och uppmuntrar till sysselsättning. Utmaningen med systemet är att samordna förmånerna och tjänsterna så att de erbjuder meningsfulla och rättidiga servicestigar för alla arbetslösa.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister