Statsminister Marin deltar i toppmöte mellan EU och västra Balkan i Tirana

1.12.2022 15.20
SRK
Sanna Marin
Statsminister Sanna Marin deltar i ett toppmöte mellan EU och västra Balkan i Albaniens huvudstad Tirana tisdagen den 6 december. Temat för mötet är ett stärkt samarbete mellan EU och västra Balkan, också med tanke på konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för västra Balkan.

Den nationella självständighetsfesten för Finlands barn närmar sig

30.11.2022 11.55
SRK
Statsminister Sanna Marin står värd för en självständighetsfest för över 560 barn den 7 december. I festen i Ständerhuset deltar också finansminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson och miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Statsminister Marin och Nya Zeelands premiärminister Ardern träffades i Auckland

30.11.2022 0.10
SRK
Pääministerit Marin ja Ardern vierekkäin tiedotustilaisuudessa
Statsminister Sanna Marin och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern träffades i Auckland på onsdag morgon lokal tid. Det är första gången som Finlands statsminister avlägger ett besök i Nya Zeeland. Dessutom är besöket det första som en stats- eller regeringschef från EU avlägger efter att reserestriktionerna i samband med covid-19-pandemin slopats.

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister