Statens revisionsverk granskade ägarstyrningen av och riskhanteringen i statsägda bolag av strategiskt intresse – bolagens styrelser ansvarar för riskhanteringen

7.6.2023 8.30
statsrådets kansli
Statens revisionsverk har granskat ägarstyrningen av statsägda bolag av strategiskt intresse. Statens strategiska intresse gäller bolag med verksamhet som kan vara kritisk med tanke på hela samhällets funktion. Revisionen omfattade 17 statsägda bolag av strategiskt intresse.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa

6.6.2023 17.11
SRK
TP-Utvan kuvituskuva
Vid sitt möte tisdagen den 6 juni diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Natofrågor och förberedelserna inför toppmötet i Vilnius.

Statsminister Marin framhöll vikten av starkt stöd till Ukraina vid toppmöte i Moldavien

1.6.2023 17.14
SRK
Euroopan poliittisen yhteisön 47 eurooppalaisen maan johtajat ryhmäkuvassa
EU-ländernas stats- och regeringschefer och stats- och regeringscheferna för 20 europeiska länder utanför EU samlades till ett möte i den europeiska politiska gemenskapen i Moldavien den 1 juni. Toppmötet fokuserade på tre teman: säkerhet, energi och möjligheterna att stärka förbindelserna mellan deltagarländerna.

Undersökning: Tjänstesektorns produktivitetsproblem förklarar den svaga produktivitetsutvecklingen i Finland

6.6.2023 9.02
ANM VN TEAS statsrådets kansli
Den privata tjänstesektorn i Finland dras med omfattande produktivitetsproblem, vilket förklarar de senaste årens svaga utveckling av hela produktiviteten. Industrin har ändå förmått behålla sin relativt starka position, framgår det av Etlas och Labores undersökning. Finland behöver mer radikala innovationer samt experter för att ta sig tillbaka till produktivitetens frontlinje.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägar­styrnings­minister