EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför toppmöten i Granada

3.10.2023 10.23
SRK
Finlands och EU:s flaggor
Vid sitt möte tisdagen den 3 oktober fastställde statsrådets EU-ministerutskott Finlands ståndpunkter inför toppmöten som hålls i Spanien i slutet av veckan. På agendan stod också föregripande inflytande i EU:s klimatmål för 2040.

Statsminister Orpo representerar Finland vid toppmöten i Granada

3.10.2023 9.49
SRK
Statsminister Petteri Orpo
Torsdagen den 5 och fredagen den 6 oktober ska statsminister Petteri Orpo representera Finland vid toppmöten i Spanien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På fredagen sammanträder Europeiska rådet till ett extra möte i staden Granada. I mötet i den europeiska politiska gemenskapen på torsdagen deltar förutom EU-ländernas stats- och regeringschefer också stats- och regeringschefer från 20 andra europeiska länder.

Arbetsgrupp tillsätts för att reformera arbetspensionssystemet

2.10.2023 14.21
FM SHM SRK
Stock bild av pensionär par
Vid sitt möte måndagen den 2 oktober diskuterade statsrådets finanspolitiska ministerutskott beredningen av pensionsreformen. Att reformera arbetspensionssystemet är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Utredning: De digitala tjänsterna inom social- och hälsovården måste bli mer effektiva genom nationell styrning

20.9.2023 9.13
SHM VN TEAS statsrådets kansli
Enligt en utredning gjord på uppdrag av statsrådet bör styrningen av de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården utökas för att göra tjänsterna mer effektiva. Dessutom behöver effektiviteten hos de digitala tjänsterna undersökas ytterligare. Resultaten av utredningen publicerades i slutrapporten för projektet Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa (de digitala tjänsternas effekter inom social- och hälsovården).

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden