Minister Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Docherty träffas i Helsingfors

27.9.2022 17.57
SRK
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja Britannian Eurooppa-asioista vastaava ministeri Leo DochertyEuropa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Leo Docherty
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Leo Docherty träffas i Helsingfors onsdagen den 28 september. Tuppurainen och Docherty ska diskutera Finlands och Storbritanniens bilaterala relationer, säkerhetsläget i Europa och stödet till Ukraina i dess kamp mot Rysslands olagliga invasion.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade konsekvenserna av Rysslands krig och den partiella mobiliseringen gällande ryska resenärer

23.9.2022 17.00
SRK
Vid sitt möte fredagen den 23 september fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att statsrådet ska utfärda ett principbeslut om en betydande begränsning av ryska medborgares inresa och visering på grund av risken för att Finlands internationella ställning lider allvarlig skada.

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stävja energikrisen

23.9.2022 10.08
SRK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 23 september och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Utvärdering: Den strategiska forskningen uppfyller i huvudsak de mål som ställts upp för den

27.9.2022 12.14
VN TEAS statsrådets kansli
Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning har erbjudit mångsidiga möjligheter att organisera forskning inriktad på att utveckla samhällspolitik och -funktioner samt lösa betydande samhällsutmaningar. Detta konstateras i den utvärdering som publicerades den 27 september för att fastställa om målen som ställts upp för den strategiska forskningen har uppfyllts. I utvärderingen låg fokus på att se över perioden mellan 2014 och 2020.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister