Statsrådet och alla ministerier har övergått till gemensam ärendehantering

28.11.2022 10.19
SRK
Statsrådet och alla dess ministerier har tagit i bruk ett gemensamt ärendehanteringssystem, VAHVA, samt en elektronisk underskrift.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i internationell krishantering, Rysslands invasion av Ukraina och Finlands Natomedlemskapsprocess

25.11.2022 12.43
SRK
Fredagen den 25 november beslutade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att Finland fortsätter att delta i OIR-insatsen (Operation Inherent Resolve) i Irak med cirka 75 soldater till utgången av 2024. Detta innefattar deltagande i utbildnings- och rådgivningsuppgifter med tillhörande stabs-, förvaltnings- och stöduppgifter. Riksdagen lämnas en redogörelse i saken i enlighet med lagen om militär krishantering.

Statsminister Marin besöker Nya Zeeland och Australien

23.11.2022 8.00
SRK
Kaverikuva, jossa on pääministeri Marin, Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardern ja Australian pääministeri Anthony Albanese
Statsminister Sanna Marin besöker Nya Zeeland och Australien den 29 november–3 december. Hon ska träffa Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern i Auckland och Australiens premiärminister Anthony Albanese i Sydney. I resan deltar också utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och en delegation bestående av finländska företag.

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister