Team Finland-tillväxtprogrammens verksamhetsmodell och utvecklingsbehov har utvärderats

30.9.2016 13.00
SRK
Team Finland-tillväxtprogrammen erbjuder ett nytt slags verktyg för att främja internationalisering av små och medelstora företag. Resultaten av den utvärdering av tillväxtprogrammen som har publicerats i dag visar att företagen i huvudsak är nöjda med förverkligandet av programmen. Det finns dock betydande skillnader i hur framgångsrika tillväxtprogrammen varit, och verksamhetsmodellen behöver ännu utvecklas.

Innehåll med tagg kansainvälistyminen .

Utvärdering: Verksamhetsmodellen Team Finland har blivit klart bättre – den interna arbetsfördelningen och servicelöftet måste dock förtydligas

6.6.2022 8.53
ANM SRK VN TEAS
Det blir allt viktigare att målmedvetet stärka det finländska näringslivets export och internationalisering. Då är det av avgörande betydelse att nätverket Team Finland fungerar effektivt. Nätverkets verksamhetsmodell har utvecklats klart, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i nätverkets verksamhet, konstateras det i den utvärdering som statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet publicerade den 6 juni.

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Innehåll med tagg kansainvälistyminen .