Innehåll med tagg oleminen .

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Ensamboende blir allt vanligare i och med att befolkningsstrukturen förändras

27.11.2018 10.30
SRK
Bild: Riitta Supperi
Ensamboende har blivit vanligare i Finland, inte bara bland äldre, utan också bland unga och personer i medelåldern. Projektet ”Yksin osana elinkaarta” (YSI) har utifrån olika kvalitativa och kvantitativa material utrett vilken ställning ensamboende personer har i samhället.

Andra delen av statsrådets framtidsredogörelse erbjuder lösningar inför förändringar i arbetet

11.10.2018 14.38
SRK
Statsrådets framtidsredogörelse är ett underlag för fortsatt diskussion för att hitta lösningar på de utmaningar som förändringar i arbetet för med sig.

Slut på problemen med inomhusluften inom tio år
Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet Sunda lokaler

3.5.2018 13.43
MM SHM SRK UKM
Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden är målet att integrera ny praxis i fastighetsförvaltningen. Denna praxis innebär att man regelbundet granskar och utvärderar såväl byggnadernas skick och ändamålsenlighet som användarnas erfarenheter. Denna nya praxis torde förbättra exempelvis många daghems, skolors och kaserners inomhusklimat. Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet vid sitt sammanträde torsdagen den 3 maj 2018.

Innehåll med tagg oleminen .

Se även

Innehåll med tagg oleminen .

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Innehåll med tagg oleminen .