EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådets extra möte

24.5.2022 12.17
SRK
Finlands och EU:s flaggor bredvid varandra
Vid EU-ministerutskottets möte tisdagen den 24 maj behandlades temana för Europeiska rådets extra möte samt framskridandet av reformen av EU:s migrations- och asylpolitik.

Statsminister Marin träffar Japans premiärminister Kishida i Tokyo

11.5.2022 7.22
SRK
statsminister Sanna Marin och Japans premiärminister Fumio Kishida
Onsdagen den 11 maj träffar statsminister Sanna Marin Japans premiärminister Fumio Kishida i Tokyo. På agendan står också samtal med talmannen för Japans underhus Hiroyuki Hosoda.

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att Finland hyr en flytande LNG-terminal tillsammans med Estland för att frigöra sig från beroendet av rysk gas

7.4.2022 12.00
ANM FM SRK
Regeringens finanspolitiska ministerutskott (TALPO) förordade vid sitt möte den 7 april 2022 att det vidtas åtgärder för att hyra en stor flytande LNG-terminal i samarbete med Estland. Terminalfartyget gör det möjligt för Finland att frigöra sig från beroendet av gas från ryska gasledningar.

Innehåll med tagg talouspolitiikka .

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Medverkan i ekosystem har samband med framgångsrik innovationsverksamhet i företag

24.3.2022 8.36
ANM VN TEAS
Foto: Unsplash
Det har konstaterats att ekosystem har en allt viktigare roll i genomförandet av EU:s och Finlands innovations- och näringspolitik. Analysen och bedömningen av olika ekosystems effekter har hittills varit rätt anspråkslös. I en studie som publicerades den 24 mars har man tagit fram mångsidig information som stöd för att identifiera och bedöma innovationsekosystemens effekter och effekternas olika kanaler.

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Innehåll med tagg talouspolitiikka .