EU-ministerutskottet behandlade EU:s klimatpaket och säkerhets- och försvarspolitik

15.10.2021 11.16
SRK
Vid sitt möte fredagen den 15 oktober behandlade EU-ministerutskottet samhällsfaciliteten för klimatåtgärder, unionens säkerhets- och försvarspolitik och beredskapen vid hälsokriser.

Undersökning: Jubileumsåret Finland 100 år var en möjliggörande och mångfaldig fest med bra stämning

15.10.2021 9.33
SRK
Det självständiga Finlands 100-årsjubileum 2017 visade att man i samband med statligt firande också kan uppmärksamma mer vardagliga och anspråkslösa men samtidigt också gladare teman med anknytning till det finländska. Detta framgår av en undersökning av det kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Owal Group och Demos Helsinki. Effekterna av jubileumsåret Finland 100 år utvärderas i tre temarapporter.

Utvecklande halvtidsutvärdering genomförs för att stödja programmet Sunda lokaler 2028

13.10.2021 10.00
MM SHM SRK UKM
Statsrådets kansli har beställt en halvtidsutvärdering av programmet Sunda lokaler 2028. Syftet med utvärderingen är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter. Utifrån analyserna läggs det fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Ojämlikheten bland barn bör minskas genom att begränsa marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel

14.10.2021 8.02
SHM VN TEAS
chips
Foto: Heidi Uusitorppa (CC BY-NC-ND 2.0)
Det finns skillnaderna mellan de finländska barnfamiljernas köpbeteende när det gäller livsmedel. När barnfamiljer köper mat lägger de ungefär var fjärde euro på ohälsosamma livsmedel. De ohälsosamma livsmedlens andel av de totala matinköpen är större på landsbygden och i familjer med lägre utbildning och inkomstnivå. Marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn bör begränsas, särskilt för att minska de skillnader i livsmedelskonsumtionen som är kopplade till utbildning, inkomst, familjestorlek och bostadsområde, konstateras i en undersökning som publicerades den 14 oktober.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister