Europeiska rådets ordförande besöker Finland

23.5.2022 14.18
SRK
Statsminister Sanna Marin träffar Europeiska rådets ordförande Charles Michel i Helsingfors onsdagen den 25 maj.

Statsminister Marin i samtal med flera EU-länders ledare

23.5.2022 14.00
SRK
Statsminister Sanna Marin deltog i en videokonferens med Europeiska rådets ordförande och fyra andra EU-länders ledare måndagen den 23 maj.

Europaministrarna förbereder Europeiska rådets kommande möte och fortsatt arbete efter Konferensen om Europas framtid

20.5.2022 16.18
SRK
EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder i Bryssel den 23 maj. På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets extra möte (30–31 maj), förberedelser inför Euroepiska rådets möte den 23–24 juni, det fortsatta arbetet i anslutning till Konferensen om Europas framtid och hörandet av Ungern om rättsstatsprincipen. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Undersökning: Ankarverksamheten kan minska återfallsbrottslighet bland unga

20.5.2022 8.30
IM SRK VN TEAS
En ny undersökning utvärderar vilka effekter den multiprofessionella ankarverksamheten har haft och hur verksamheten har genomförts i fråga om att förebygga att ungdomar begår brott. Motsvarande undersökningar har inte gjorts tidigare. Enligt undersökningen löpte de unga som deltog i ankarverksamheten jämfört med referensgruppen en lägre risk att begå nya brott inom ett år från det föregående brottet.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister