Statsminister Orpo och Estlands premiärminister Kallas framhävde intensivare samarbete

29.9.2023 15.29
SRK
I foto Finlands statsminister Petteri Orpo och Estlands premiärminister Kaja Kallas.
Statsminister Petteri Orpo framhöll vikten av Finlands och Estlands relationer när han träffade Estlands premiärminister Kaja Kallas i Helsingfors fredagen den 29 september. Statsminister Orpo och premiärminister Kallas diskuterade fördjupat samarbete bland annat inom säkerhets- och försvarssektorerna och i energiprojekt.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor och deltagandet i EU:s militära utbildningsinsats till stöd för Ukraina

29.9.2023 12.46
SRK
Fredagen den 29 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Natofrågor och Natos kommande försvarsministermöte.

EU-ministerutskottet diskuterade migration, markövervakning och läkemedel

29.9.2023 10.37
SRK
I foto Finlands och EU:s flaggor
Statsrådets EU-ministerutskott sammanträdde fredagen den 29 september. Ministerutskottet fick en lägesrapport om migration och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om direktivförslag som gäller markövervakning och läkemedel.

Utredning: De digitala tjänsterna inom social- och hälsovården måste bli mer effektiva genom nationell styrning

20.9.2023 9.13
SHM VN TEAS statsrådets kansli
Enligt en utredning gjord på uppdrag av statsrådet bör styrningen av de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården utökas för att göra tjänsterna mer effektiva. Dessutom behöver effektiviteten hos de digitala tjänsterna undersökas ytterligare. Resultaten av utredningen publicerades i slutrapporten för projektet Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa (de digitala tjänsternas effekter inom social- och hälsovården).

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden