EU-integrationen och säkerhetssituationen i Europa diskuterades under minister Tuppurainens resa till västra Balkan

5.7.2022 15.18
SRK
Minister Tuppurainen vid möte
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Kosovo, Nordmakedonien och Albanien den 3–5 juli. Resan gjordes tillsammans med Irlands Europaminister Thomas Byrne. Teman under resan var främjandet av EU-integrationen av länderna i västra Balkan och säkerhetssituationen i Europa.

Minister Tuppurainen besöker västra Balkan

1.7.2022 16.12
SRK
Bild: Phil Behan
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Kosovo, Nordmakedonien och Albanien den 3–5 juli. Syftet med resan är att föra diskussioner om att påskynda EU-integrationen av länderna i västra Balkan och säkerhetssituationen i Europa. Resan görs tillsammans med Irlands Europaminister Thomas Byrne.

Arbetsgruppen som kartlägger behoven att uppdatera kriskommunikationen fortsätter till slutet av 2022

1.7.2022 13.27
SRK
Statsrådets kansli tillsatte hösten 2021 en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga behoven att uppdatera statsförvaltningens kommunikation till allmänheten gällande krissituationer. Projektets mandattid har förlängts till den 31 december 2022.

Undersökning: Tjänsterna och förmånerna för arbetslösa beaktar inte tillräckligt människornas olika situationer

22.6.2022 11.08
SHM SRK VN TEAS
Det finländska sociala trygghetssystemet är omfattande ur ett europeiskt perspektiv och uppmuntrar till sysselsättning. Utmaningen med systemet är att samordna förmånerna och tjänsterna så att de erbjuder meningsfulla och rättidiga servicestigar för alla arbetslösa.

Se även

EU:s klimatpaket

EU:s klimatpaket

EU:s mål är att vara klimatneutralt senast 2050. I juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett klimatpaket, det så kallade 55 %-paketet, som ska bidra till att målet för minskade utsläpp 2030 uppnås.

Finland och EU:s klimatpaket

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Sanna Marin
Sanna Marin
Statsminister
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Europa- och ägarstyrningsminister